Zahnklinik MUDr.Vaclav Bruna

 

Srdečně Vás vítáme na stránkách Zubní kliniky MUDr. Václava Bruny

decrease normal increase

Projekt

Název projektu:        „Zajištění farmaceutické a stomatologické péče v příhraniční oblasti v Dolním Dvořišti“

Č. projektu:               CZ.1.14/2.6.00/05.01526

Žadatel:                     MUDr. Bruna v.o.s.

Období realizace:     1.12.2009 – 31.12.2010

Popis projektu: Obsahem projektu je přestavba části stávajícího objektu bývalé celnice na česko-rakouskýchhranicích) na zdravotnické zařízení. Budova je nevyužitá s hrozbou postupného přechodu vtzv. brownfield. Objekt je v majetku obce, která je partnerem projektu. Žadatel má uzavřenou nájemní smlouvu na daný objekt i pozemek pod ním.

Projekt řeší problém nedostatečné kvality zdravotnické (stomatologické) péče v příhraniční oblasti a jejího rozsahu. V řešeném objektu bude nově zřízen provoz zdravotnického zařízení ambulantní stomatologické péče sdružené se stomatologickou laboratoří a o provoz lékárny základního typu. Realizací projektu budou rovněž zlepšeny podmínky pro další rozvoj obce, neboť současné kapacity žadatele budou po jejich uvolnění využity jako mateřská škola.V realizační fázi projektu budou rovněž pořízeny nové moderní přístroje, a to za účelem zkvalitnění péče o cílové skupiny (klienty). Smyslem projektu je posílení a zkvalitnění zdravotních služeb v exponovaném příhraničním regionu.

 

Projekt je tvořen dvěma hlavními skupinami aktivit:

 

1.      stavební úpravy opuštěného objektu celní správy a jeho využití pro potřeby zřízení zdravotnického zařízení

2.      pořízení moderního vybavení zdravotnického zařízení za účelem zkvalitnění zdravotnické péče

 

 Globální cíl: Zlepšit podmínky pro poskytování zdravotnických služeb v obci Dolní Dvořiště a ve spádovém území včetně její kvality a dostupnosti.

 Specifické cíle projektu:

-          Rekonstruovat nevyužitou budovu bývalé celní správy na zdravotní středisko se stomatologickými ordinacemi a laboratořemi a prostory pro lékárnu

-          Zlepšit přístup ke zdravotnickým službám pro zdravotně postižené občany z lokality vybudování výtahu a bezbariérových řešení v rámci budovy

-          Modernizovat vybavení provozu nestátního zdravotnického zařízení (praktické zubní lékařství)

-          Zajistit rozvoj obce: uvolněním prostor vytvořit podmínky pro rozšíření stávající mateřské školy